hem

Spiritualistiska sällskapet i Göteborg

Välkomna

Kära fantastiska medlemmar i ssg

 

med anledning av att föreningen sedan 5:e oktober saknar kassör vald av årsstämma kallar styrelsen nu till en extra stämma. Stämman hålls i allas våra föreningslokaler Parkvägen 2, Sävedalen onsdagen den 8:e nov kl 18:30.

Fika bjuds till alla medlemmar

 

Styrelsen har beslutat att tillfälligt tillsätta kassörsrollen fram tills extrastämman med Anki Abelsson.

 

Anki har tidigare lång erfarenhet av att vara kassör i föreningar och utbildar sig för närvarande inom ekonomisk redovisning så styrelsen känner stort förtroende för henne som kassör fram till stämman. Styrelsen föreslår stämman att välja Anki till kassör även efter stämman.

 

Finns det övriga förslag att beakta skicka dessa till vår sekreterare Monica Aho Silver.

 

Har ni frågor eller funderingar skicka dessa direkt till ordförande Jessica Gustafsson

 

Välkomna önskar styrelsen för ssg!

Copyright © All Rights Reserved