hem

Spiritualistiska sällskapet i Göteborg

Välkomna

Kallelse till årsstämma Spiritualistiska Sällskapet i Göteborg den 24 februari 2018.

 

Alla medlemmar kallas till årsstämma lördagen den 24 februari klockan 14.00.

 

På dagordningen för beslut av stämman utöver sedvanlig mötesordning så som ex öppnande av stämma och val av justerare.

 

- Förslag till ändring i stadgar paragraf 8 punkt 7 alt paragraf 6 (dessa paragrafer reglerar styrelsens mandattid och i dagsläget talar de emot varandra) För mer info om lydelsen kontakta ordförande Jessica Gustafsson.

 

- Verksamhetsberättelse 2017

- Ekonomisk rapport 2017

-Omval av kassör (sittande kassör Anki Abelsson)

- Omval av ledamöter i styrelsen

- Val av suppleanter

- Fråga om stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet 2017

- Ordförande har ordet inför2018

 

Föreningen bjuder på fika innan mötet!

 

Anmäl dig genom att mejla på ssggbg@outlook.com alt att klicka i "kommer" knappen på Facebook, så vi kan beräkna fika. Beräknad tidsåtgång ca 1 timme.

 

Hoppas vi ses den 24:e, föreningen är sina medlemmar och det är medlemmarna som är Ni.

 

Med vänlig hälsning styrelsen för SSG

 

Copyright © All Rights Reserved